CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
TCVN ISO31000:2011 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và Hướng dẫn
Thứ năm, 20:43 Ngày 31/12/2015 .

Mọi dòng hình đơn vị, dù to hay nhỏ, đều phải đối mặt với các yếu tố và ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài làm doanh nghiệp không kiên cố liệu mình có đạt được chỉ tiêu hay không và lúc nào sẽ đạt được tiêu chí. tác động của sự ko vững chắc này lên các mục tiêu của 1 đơn vị chính là "rủi ro".

Mọi hoạt động của 1 đơn vị đều có rủi ro. công ty điều hành rủi ro bằng cách thức xác định, Nhận định và giám định xem liệu sở hữu cần đổi thay rủi ro bằng cách xử lý rủi ro để đáp ứng tiêu chí rủi ro của tổ chức hay không. Trong tất cả thời kỳ này, công ty đàm đạo thông tin và tham vấn các bên can dự, theo dõi, coi xét rủi ro và những kiểm soát đổi thay rủi ro nhằm bảo đảm rằng không cần xử lý rủi ro thêm nữa. Tiêu chuẩn này diễn đạt chi tiết công đoạn mang tính hệ thống và lô gíc này.

trong khi hồ hết các doanh nghiệp đều quản lý rủi ro ở một mức độ nào chậm tiến độ, tiêu chuẩn này thiết lập một số nguyên tắc cần được đáp ứng để khiến cho hoạt động quản lý rủi ro đạt hiệu quả. Tiêu chuẩn này khuyến nghị tổ chức vun đắp, vận dụng và cải tiến liên tiếp khuôn khổ có mục đích là tích hợp giai đoạn điều hành rủi ro mang hầu hết hoạt động quản trị, chiến lược và hoạch định, quản lý, các công đoạn Báo cáo, chính sách, các trị giá và văn hóa của tổ chức.

quản lý rủi ro sở hữu thể được vận dụng cho gần như đơn vị, ở phổ thông ngành nghề và cấp độ, tại mọi thời điểm, cũng như cho những chức năng, Dự án và hoạt động cụ thể.

mặc dầu thực tiễn quản lý rủi ro đã được lớn mạnh theo thời gian và trong đa dạng ngành nghề để tạo ra những nhu cầu rộng rãi, nhưng việc chấp nhận các giai đoạn nhất quán trong một khuôn khổ toàn diện có thể giúp đảm bảo rằng việc quản lý rủi ro đạt hiệu lực, hiệu quả và chặt chẽ trong toàn bộ công ty. phương pháp tiếp cận chung mô tả trong tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc và hướng dẫn để quản lý mọi cái hình rủi ro một phương pháp hệ thống, minh bạch và đáng tin cậy cũng như trong mọi ngành và bối cảnh.

Mỗi ngành nghề hoặc áp dụng quản lý rủi ro cụ thể đều mang những nhu cầu, đối tượng, nhận thức và tiêu chí riêng của nó. vì thế, 1 nhân tố quan trọng của tiêu chuẩn này là việc đưa "thiết lập bối cảnh" thành một hoạt động bắt đầu của thời kỳ quản lý rủi ro chung. Thiết lập bối cảnh sẽ nắm bắt được những mục tiêu của doanh nghiệp, môi trường mà đơn vị theo đuổi các chỉ tiêu này, các bên can dự và sự phổ thông của tiêu chí rủi ro - đa số các điều này sẽ giúp phát hiện, đánh giá thực chất và tính phức nhất thời rủi ro của công ty.

Mối quan hệ giữa những nguyên tắc điều hành rủi ro, khuôn khổ trong chậm tiến độ mối quan hệ này diễn ra và công đoạn quản lý rủi ro được mô tả trong tiêu chuẩn này được mô tả tại Hình 1.

lúc thực hành và duy trì theo tiêu chuẩn này, quản lý rủi ro cho phép 1 công ty sở hữu thể, ví dụ:

- nâng cao khả năng đạt được những mục tiêu;

- khuyến khích quản lý chủ động;

- nhận thức được nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức;

- cải thiện việc xác định các cơ hội và mối nạt dọa;

- tuân thủ các bắt buộc luật định, chế định và các chuẩn mực quốc tế liên quan;

- cải tiến việc lập Thống kê tự nguyện và bắt buộc;

- cải tiến việc quản trị;

- tăng lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan;

- thiết lập cơ sở vật chất tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch;

- cải tiến việc kiểm soát;

- phân bổ và dùng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro;

- cải tiến hiệu lực và hiệu quả hoạt động;

- tăng hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe, cũng như bảo kê môi trường;

- cải tiến việc ngăn đề phòng tổn thất và điều hành sự cố;

- hạn chế thiệt hại;

- tăng việc học hỏi trong tổ chức; và

- tăng tính kiên cường của đơn vị.

Tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng nhu cầu của một loạt các đối tác can hệ, bao gồm:

a) những người chịu nghĩa vụ xây dựng chính sách quản lý rủi ro trong tổ chức;

b) các người mang nghĩa vụ đảm bảo rằng rủi ro được quản lý hiệu quả trong khuôn khổ hầu hết công ty hoặc trong một ngành, Công trình hay hoạt động cụ thể.

c) các người cần thẩm định hiệu lực quản lý rủi ro của tổ chức; và

d) những người xây dựng tiêu chuẩn, chỉ dẫn, hồ sơ và quy phạm thực hành, trong ngừng thi côngĐây toàn bộ hoặc 1 phần, lập ra cách thức quản lý rủi ro trong bối cảnh cụ thể của các tài liệu này.

những thời kỳ và thực tế điều hành hiện hành của phổ biến doanh nghiệp bao gồm những thành phần của quản lý rủi ro và nhiều công ty đã bằng lòng một thời kỳ điều hành rủi ro chính thức cho các loại rủi ro và tình huống cụ thể. Trong các trường hợp này, tổ chức có thể quyết định tiến hành xem xét thực tiễn và các giai đoạn hiện có của mình theo tiêu chuẩn này

Nguồn tổng hợp

Tags :Các tìm kiếm liên quan đến quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro, quản lý rủi ro là gì, quản lý rủi ro ngân hàng, quản lý rủi ro hải quan ,quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng ,quản lý rủi ro tín dụng là gì các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro doanh nghiệp

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN