CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
9 thị trường xuất khẩu nghêu lớn nhất ở Việt Nam
Thứ năm, 18:10 Ngày 28/04/2016 .
Top 9 thị trường chính gồm: EU, Mỹ, Nhật Bản, Asean, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Trung Quốc, Canada chiếm 98,8% tỷ trọng, tăng so với 98,4% tỷ trọng của quý 1/2015. Hàn Quốc là nước NK có mức tăng trưởng cao nhất 230,2%, đạt 907 nghìn USD
Sắp tới cải tiến hệ thống xuất nhập hải quan qua internet
Thứ ba, 20:56 Ngày 24/05/2016 .
Sau chậm triển khai, doanh gia khai báo dữ liệu theo biểu loại sẵn có trên eCoSys trên hạ tầng những thông tin chính xác liên quan tới hàng hóa đang được đề xuất cấp C/O khuyến mãi và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ được quy định trong khoảng điểm c đến điểm e khoản một Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT của Bộ công thương.
TCVN ISO31000:2011 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và Hướng dẫn
Thứ năm, 20:43 Ngày 31/12/2015 .
TCVN ISO 31000:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 31000:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 31000:2009
Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu nghêu chế biến sang Italy trong nửa đầu năm 2015
Thứ hai, 20:37 Ngày 28/12/2015 .
từ đa dạng năm nay, Italy ko nhập cảng nghêu tươi, sống (HS 030771) từ Việt Nam. Năm 2014 và trong 7 tháng đầu năm nay, Italy cũng không nhập khẩu nghêu đông lạnh (HS 030779), riêng trong năm 2013 Italy nhập cảng nghêu đông lạnh với trị giá đạt 14 nghìn USD.