CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
TCVN ISO31000:2011 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và Hướng dẫn
Thứ năm, 20:43 Ngày 31/12/2015 .
TCVN ISO 31000:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 31000:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 31000:2009
Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu nghêu chế biến sang Italy trong nửa đầu năm 2015
Thứ hai, 20:37 Ngày 28/12/2015 .
từ đa dạng năm nay, Italy ko nhập cảng nghêu tươi, sống (HS 030771) từ Việt Nam. Năm 2014 và trong 7 tháng đầu năm nay, Italy cũng không nhập khẩu nghêu đông lạnh (HS 030779), riêng trong năm 2013 Italy nhập cảng nghêu đông lạnh với trị giá đạt 14 nghìn USD.