CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Tiêu chuẩn ISO/TS16949 quy định Kế hoạch kiểm soát cần thực hiện như thế nào ?
Thứ bảy, 13:45 Ngày 13/08/2016 .
Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS16949, điều khoản 7.5.1.1, một kế hoạch kiểm soát cần được xây dựng tại tổ chức. Chuyên gia tư vấn của anavn.com gợi ý một số cách thức thực hiện điển hình cho doanh nghiệp.
Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO9001 và ISO13485 là gì ?
Thứ bảy, 13:35 Ngày 13/08/2016 .
Tiêu chuẩn ISO 13485 được trình bày theo dạng thức trình bày của ISO9001 để tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn trong cộng đồng những người sử dụng dụng cụ y tế. Có một số khác biệt chính khi áp dụng ISO13485, chuyên gia của ANAVN.COM chia sẻ một vài ý kiến  
Cơ chế một cửa quốc gia vận hành như thế nào ?
Thứ tư, 20:35 Ngày 10/08/2016 .
Công ty TNHH Quốc tế A NA anavn.com là một trong số hơn 4.500 soanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tính tới tháng 3 năm 2016. NSW được thực hiện thí điểm ngày 12-11-2014 và thực hiện chính thức từ ngày 8-9-2015.
Một số nguyên tắc đánh giá chứng nhận ISO cơ bản
Chủ nhật, 18:22 Ngày 07/08/2016 .
Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở một số nguyên tắc. Những nguyên tắc này cần giúp cuộc đánh giá trở thành một công cụ hiệu lực và tin cậy, chuyên gia đánh giá chứng nhận ISO của anavn.com chia sẻ một số kinh nghiệm.
Những ảnh hưởng không chính đáng trong yêu cầu của TQP là gì ?
Chủ nhật, 16:22 Ngày 07/08/2016 .
Việc áp dụng để ngăn ngừa những ảnh hưởng không chính đáng được phát hiện trong suốt quá trình kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm sản phẩm tại công ty đến khi giao cho khách hàng hoặc trong quá trình thử nghiệm mẫu sản phẩm tại bên thứ ba. Chuyên gia của anavn.com giải thích rõ hơn về yêu tố này.