CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Cơ chế một cửa quốc gia vận hành như thế nào ?
Thứ tư, 20:35 Ngày 10/08/2016 .
Công ty TNHH Quốc tế A NA anavn.com là một trong số hơn 4.500 soanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tính tới tháng 3 năm 2016. NSW được thực hiện thí điểm ngày 12-11-2014 và thực hiện chính thức từ ngày 8-9-2015.
Một số nguyên tắc đánh giá chứng nhận ISO cơ bản
Chủ nhật, 18:22 Ngày 07/08/2016 .
Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở một số nguyên tắc. Những nguyên tắc này cần giúp cuộc đánh giá trở thành một công cụ hiệu lực và tin cậy, chuyên gia đánh giá chứng nhận ISO của anavn.com chia sẻ một số kinh nghiệm.
Những ảnh hưởng không chính đáng trong yêu cầu của TQP là gì ?
Chủ nhật, 16:22 Ngày 07/08/2016 .
Việc áp dụng để ngăn ngừa những ảnh hưởng không chính đáng được phát hiện trong suốt quá trình kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm sản phẩm tại công ty đến khi giao cho khách hàng hoặc trong quá trình thử nghiệm mẫu sản phẩm tại bên thứ ba. Chuyên gia của anavn.com giải thích rõ hơn về yêu tố này.
Chứng nhận ISO 9001 theo phiên bản mới cần phải làm những gì ?
Chủ nhật, 14:39 Ngày 07/08/2016 .
Từ năm 2016 các doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận ISO 9001 theo phiên bản 2015 cần chú ý nhưng thay đổi cơ bản của bộ tiêu chuẩn mới này, chuyên gia tư vấn của anavn.com sẽ thông tin chi tiết tới quý công ty nhưng thay đổi này.
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm cần những thủ tục gì ?
Thứ bảy, 14:40 Ngày 06/08/2016 .
Người kinh doanh gia hạn lại số chứng nhận sau 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn. và cần những thủ tục công văn dưới đây: Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 6 ban hành kèm Quy chế này) kèm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng)...