CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Những ảnh hưởng không chính đáng trong yêu cầu của TQP là gì ?
Chủ nhật, 16:22 Ngày 07/08/2016 .

Ảnh hưởng không chính đáng trong yêu cầu chứng nhận TQP là bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi nhân viên của Công ty có thể làm ảnh hưởng tới sự minh bạch của dữ liệu kiểm tra được dùng để chứng nhận cho các sản phẩm dùng cho trẻ em của phòng thử nghiệm.

Chứng nhận TQP yêu cầu toàn bộ nhân viên có liên hệ công việc với Phòng thử nghiệm sẽ được đào tạo để ngăn ngừa những ảnh hưởng không chính đáng với Phòng thử nghiệm. ếêu Công ty thay đổi nội dung của chính sách này, mọi nhân viên có liên hệ công tác với Phòng thử nghiệm cũng cần được cập nhật nội dung thay đổi. Hồ sơ tham gia huấn luyện của các nhân viên này cần được lưu giữ. 

Đồng thời, chứng nhận TQP cũng chỉ rõ mỗi nhân viên đều có trách nhiệm báo cáo kịp thời bất kỳ sự cố của ảnh hưởng không chính đáng xảy ra trong công ty cho Phụ trách Nhân sự của Công ty, người sẽ có trách nhiệm điều tra những báo cáo về ảnh hưởng không chính đáng của nhân viên.

Điểm cuối cùng chứng nhận TQP yêu cầu phái doanh nghiệp cần phải thực hiện khi có hành động ảnh hưởng không chính đáng được phát hiện, Công ty sẽ thực hiện hành động khắc phục. Công ty phải báo cáo ngay lập tức những phát hiện tới Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng. Hành động khắc phục có thể bao gồm bản kết quả kiểm tra được thực hiện lại, hồ sơ đào tạo nhận viên hoặc hành động xử lý kỷ luật dưới dạng truyền miệng hoặc cảnh cáo bằng văn bản và có thể là chấm dứt hợp đồng lao động đối với cá nhân vi phạm căn cứ trên tình huống cụ thể của sự việc.

Để biêt thêm chi tiết vui lòng liên hệ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của anavn.com

TIN TỨC LIÊN QUAN