CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Giá nhập khẩu nghêu vào Mỹ giảm
Thứ hai, 18:04 Ngày 13/06/2016 .

Mặc dầu, NK nghêu của Mỹ tăng cả về khối lượng lẫn trị giá nhưng giá nhàng nhàng NK của Mỹ lại sở hữu xu thế sụt giảm trong các tháng đầu năm nay. Giá nhàng nhàng NK nghêu của Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay đạt 2,64 USD/kg, rẻ hơn so mang mức giá hai,82 USD/kg của cộng kỳ năm 2015.

Giá làng nhàng NK nghêu của Mỹ giảm nhưng giá NK trong khoảng Việt Nam lại gia nâng cao. Trong 3 tháng đầu năm nay, giá làng nhàng XK nghêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt hai,59 USD/kg, nâng cao so có giá thành 2,55 USD/kg của cộng kỳ năm 2015.

Nhập khẩu nghêu của Mỹ 3 tháng đầu năm

Nước

2015 lượng

2015 trị giá

2016 lượng

2016 trị giá

CANADA

364.290

3.245.338

624.285

4.206.984

CHILE

234.257

868.255

199.938

388.471

TRUNG QUỐC

3.548.294

7.226.590

3.689.045

7.077.333

ĐÀI LOAN

17.982

50.348

17.652

49.817

INDONESIA

148.327

503.839

205.676

654.320

ITALY

0

0

472

3.171

NHẬT BẢN

4.287

43.757

2.311

25.622

MEXICO

37.189

138.236

164.166

493.215

HÀ LAN

68.135

160.721

127.400

220.213

NEW ZEALAND

88.243

307.199

86.233

207.092

PANAMA

2.718

3.479

0

0

PERU

3.347

23.299

0

0

HÀN QUỐC

472

5.789

2.170

22.372

TÂY BAN NHA

663

7.217

1.176

16.481

THÁI LAN

232.211

906.953

105.210

451.646

VIỆT NAM

426.110

1.087.985

570.980

1.479.064

Tổng cộng

5.176.525

14.579.005

5.796.714

15.295.801

TIN TỨC LIÊN QUAN