CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tin tức & Sự kiện
Chứng nhận ISO 9001 theo phiên bản mới cần phải làm những gì ?
Chủ nhật, 14:39 Ngày 07/08/2016 .

1. Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức.

Công ty cần xác định được các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến mục đích, định hướng chiến lược và những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc đạt được kết quả mong đợi của hệ thống quản lý chất lượng. Định kỳ hoặc khi có thay đổi công ty tiến hành xem xét đến tác động của sự thay đổi bối lên bối cảnh công ty.

2. Hiểu nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm

Cần xác định các tác động hiện hữu hoặc tác động tiềm ẩn tới khả năng của tổ chức trong việc cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ về các yêu cầu luật định và chế định thích hợp, các nhu cầu của các bên liên quan đều được công ty ghi nhận, theo dõi, kiểm soát cập nhật định khi có thay đổi như luôn tìm hiểu và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

3. Thực hiện hành động giải quyết rủi ro cơ hội

Trong quá trình thực hiện công việc thuộc phạm vi hệ thống quản lý chất lượng của mình, Công ty cần xem xét đến nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan và xác định các rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết để: Cung cấp sự bảo đảm rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả như dự kiến; Nâng cao các tác động mong muốn, ngăn ngừa, hoặc giảm các tác động không mong muốn để đạt được sự cải tiến hiệu quả.

4. Hoạch định sự thay đổi

Cần xác định mục đích của sự thay đổi và hậu quả tiềm ẩn khi thay đổi;tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng hiện có; Sự sẵn có các nguồn lực và cuối cùng đó là việc phân bổ hoặc tái phân bổ trách nhiệm và quyền hạn.

 

Đê biết thêm các thay đổi chính hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi anavn.com

 

TIN TỨC LIÊN QUAN